ב׳׳ה

Bereisheit Vayeira
Genesis 18.1 - 22.14

Gematria In Genesis

Lesson Four Link

VIDEO

Dr. Akiva Gamliel and Rebbetzin Revi - Brachah Rivkah Belk

By Dr. Akiva Gamliel Belk
Dean of Jewish Studies
B’nai Noach Torah Institute, LLC

View Books And Information By Dr. Akiva Gamliel Belk

Bereisheit 18.19


כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת־בָּנָיו וְאֶת־בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ יְהֹוָה לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט לְמַעַן הָבִיא יְהוָֹה עַל־אַבְרָהָם אֵת אֲשֶׁר־דִּבֶּר עָלָיו

 

Genesis 18.18
And The Lord Said, '...For I know him, on account of [I know everything], [so I know] that he will command everything from Aleph to Tav of his children and everything from Aleph to Tav of his household אַחֲרָיו after him, and they shall keep The Way of The Lord, to do Righteousness and judgment; on account of [I know everything], [so I know] I, The Lord may bring upon Abraham everything from Aleph to Tav of the Word Spoken upon him.

Can any of us imagine what it is like for The Lord God Who Is Omniscient, Who Knows everything there is to know Says, in The Torah, 'I know Him'?Genesis 18.19 is exoteric. When a Scripture is exoteric, there are many interpretations for each Letter, Word, Phrase, Sentence, Scripture, Chapter and Book of The Holy Scriptures. Each interpretation MUST agree with The Holy Scripture! Many translators do not include the translation for לְמַעַן Lih Mah Ahn meaning 'on account of' or 'for the sake of', they must explain what לְמַעַן Lih Mah Ahn is about. It is not so difficult when one considers The Lord Has already Stated, 'I know him.' לְמַעַן Lih Mah Ahn in this Word is about The Omniscience of The Lord. לְמַעַן Lih Mah Ahn is explaining why The Lord Knows Abraham. The implication is 'I Know Everything' Therefore I can say, 'I Know Him.' לְמַעַן Lih Mah Ahn occurs 243 times throughout The Holy Scriptures. Not every occurrence is translated the same. However לְמַעַן Lih Mah Ahn occurs twice in This Scripture. Reuben Alcalay, The Complete Hebrew English Dictionary {Chemed Books Massada 1990} p 1423

Translators also omit the meanings of אֶת Eht. Meaning everything from The First Letter of The א Aleph בּ Bet, The Letter א Aleph to the last Letter of The א Aleph בּ Bet, the Letter ת Tav. Aryeh Kaplan The Bahir (Row man & Littlefield Publishers, Inc. Lanham, Maryland 1995) pp. 108,109 When The Word אֶת Eht is used in The Holy Scriptures it is for the purpose of including everything from The א Aleph to the ת Tav. The Word אֶת Eht is all inclusive.
Sometimes Words that are awkward and clumsy to translate are omitted by translators. I understand translators need to have an easy flowing text for readers. Having an easy flowing text comes with a price!! The readers pay the price time and again.

כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן
For I know him on account of [I know everything]
כ20 י10 י10 ד4 ע70 ת400 י10 ו6 ל30 מ40 ע70 ן50 = 720

There are many many points to what The Lord is Communicating to us in This Scripture. It is like The Lord is Saying each of the following in Genesis 18.19:

Because The Lord God Knows everything The Lord can Say with certainty, 'I know that he will command everything from Aleph to Tav of his children and everything from Aleph to Tav of his household אַחֲרָיו after him.'

'I know they shall keep The Way of The Lord, to do Righteousness / Charity and Judgment.'

'I know that My Intent will be accomplished.'

'I know The Word, i.e. The Blessings I have Spoke regarding Abraham will be accomplished.'

The Word יָשִׁית Yaw Sheet means to firmly place or to fix, to appoint. The Gematria of יָשִׁית Yaw Sheet is 720. So when we read, 'For I know him on account of [I know everything]' we mystically understand The Lord Has Appointed it. The Lord Has Established it. The Lord Has Founded it. We can count on it. We can take it to the bank!

יָשִׁית
Yaw Sheet / firmly place / to fix / to appoint
י10 ש300 י10 ת400 = 720

Consider what The Lord Established in Abraham. The Word אַחֲרָיו Ah Chah Reh meaning 'after him.' Abraham followed The Instructions of The Lord and Commanded his children and the members of his household to do likewise. This may appear insignificant to those that do not understand or research The Holy Scriptures. Do you know the extent of Abraham's household?

Genesis 14.14
And when Avram heard that his brother was taken captive, he armed everything from Aleph to Tav of his trained servants, who were born in his household, three hundred and eighteen, and pursued them to Dan.

Please carefully notice what The Torah is informing us. The 318 trained Servants were born in Avram's house. We do not know how old the 318 trained Servants were. However, we know that Avram followed The Torah. The Torah numbered men for war from the age of twenty and upward, Exodus 30.14. We also know that Simon was the age of 12 / 13 and Levi was the age 11 /12 when they adjudicated the kidnapping and rape of their sister Deenah by Prince Shechem in Genesis 34. We also note that The Torah States, 'And Avram took Sarai, his wife, and Lot his brother’s son, and all their possessions that they had gathered, and the souls that they had gotten in Charan; and they went forth to go to the land of Canaan; and to the land of Canaan they came.

There are several points we know. We know this had happened before Avram was 85 years of age. We know that both Genesis 15 and 14.14 occurred on Passover. We know that there is a Fifteen Year span between Genesis15 and Genesis 14.14. We know Avram was a maggid, i.e. and Evangelist, who traveled between Eretz Canaan and Charan Teaching Mitzvot of The Torah. We know Avram had many followers. We know many souls followed Avram from Charan to Eretz Canaan. We know that during the 15 years 318 Male children were born in his house between the ages of 11 and 14. They cannot be older that 14 because the span of time is 15 years.

We are now going consider some basic numbers based on the above information.

It is likely an equal number of female children were also born to about 122 couples. Perhaps 2,282 children between the ages of 6 to 10 were born to 312 couples and perhaps 5,240 children between the ages of an infant to 5 were born to 707 couples. These numbers are based on each couple having only four children, i.e. two males and two females. Based on these numbers the estimated number of people that became part of Avram's household between the age of 70 years to 85 years are 9,299 people. Now we advance another 15 years. More individuals have joined Abraham's household. More children and grandchildren have been born. Abraham's household was larger than many cities in our age. Abraham's household may have numbered into the millions. Do the math. What do you think the size of Abraham's household would be? I don't know!

When The Lord Says, אַחֲרָיו Ah Chah Reh meaning 'after him.' This is informing us that Abraham's influence was very great! His following was very large.

אַחֲרָיו
Ah Chah Reh ./ After him
א1 ח8 ר200 י10 ו6 = 225

Bereisheit 17.19
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֲבָל שָׂרָה אִשְׁתְּךָ יֹלֶדֶת לְךָ בֵּן וְקָרָאתָ אֶת־שְׁמוֹ יִצְחָק וַהֲקִמֹתִי אֶת־בְּרִיתִי אִתּוֹ לִבְרִית עוֹלָם לְזַרְעוֹ אַחֲרָיו: כ

Genesis 17.19
And God Said, 'Sarai your wife shall bear you a son indeed; and you shall call everything from Aleph to Tav of his name Isaac; and I Will Establish everything from Aleph to Tav of My Covenant with him for an עוֹלָם Everlasting בְרִית Covenant, זַרְעוֹ and with his seed אַחֲרָיו after him.

I would like to know what part of This Scripture Catholics, Christians and Christian Messianic's do not understand. God Said, 'I will Establish My covenant with Isaac for an Everlasting Covenant'. The Covenant with The People of Israel is eternal. The Covenant is non stop! God has NOT Established his covenant with the Catholic Church! God has not established His Covenant with Christians! God has NOT established His Covenant with Christian Messianic's!

Jeremiah 31.30 - 32 [ KJV 31.31-32 ]
Behold [ End of ] The Days Come Says The Lord and I cut Everything From Aleph to Tav with The House of Israel and Everything from Aleph to Tav with The House of Judah A Renewed Covenant.

Not like The Covenant [written on parchment and tablets of stone] that was cut from Aleph to Tav with their Fathers in The Day through the strength of My Hands I brought them from the land of Egypt where they broke Everything from Aleph to Tav of my Covenant even though I was a husband to them Says The Lord.

For This is The Covenant that I will cut everything from Aleph to Tav with The House of Israel after The [ End of ] Days Says The Lord. I will put everything from Aleph to Tav of My Torah within them and upon their heart I will write it. And I Will be God to them, and they will be to Me a people.

The difference between the Former Covenant and The New Covenant is the Former Covenant was written on parchment and tablets of stone. The New Covenant is written in our Hearts, in the Hearts of The People of Israel. The Torah of The Lord remains the same. The Torah does not change.

It is for these reasons I CANNOT accept the term, New Testament’ as one that has anything to do with The People of Israel, The House of Israel and The House of Judah. Christian Messianic’s FOOLISHLY write ברית חדשה meaning ’New Covenant’ which they call The New Testament on a portion of their Bibles.

It is clear from this discussion that The Covenant is Renewed with the House of Israel and Judah after The Time known as The End of Days. The Covenant, i.e. The Torah of The Lord, is written on the hearts of the People of Israel by The Finger of The Lord God.

David wrote; The Torah of the Lord is Perfect in Psalm 19. Catholics, Christians and Christian Messianic's normally translate Torah as Law. The Torah is The Law. The Torah is also The Pentateuch; The Torah is the Five Books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers and Deuteronomy, which is also known as The Chumash. The Scriptures within The Torah contain the 613 Mitzvot / Observances Given to The People of Israel by The Lord God. The Torah also contains The Covenant The Lord God has with The People of Israel. David said, The Torah of The Lord is Perfect. The Torah is flawless!

The Christian New Testament is not perfect. Dr. Josh McDowell, a Christian apologist in his book, states there are some 200,000 variants [errors] in the existing manuscripts of the New Testament.’ Dr. Josh McDowell Evidence that Demands A Verdict (Campus Crusade 14th printing July 1977) pp. 41-47 - Norman L. Geisler and William E. Nix, A General Introduction to the Bible (Chicago, Il. Moody Press, tenth printing 1977) p 361

It is important for all of us to understand the intended meaning of ' I Will Establish everything from Aleph to Tav of My Covenant with [Isaac] for an עוֹלָם Everlasting בְרִית Covenant, זַרְעוֹ and with his seed אַחֲרָיו after him.

Can we agree that The Word of The Lord is Forever Established in The Heavens?

Tehillim 119.89
לְעוֹלָם יְהֹוָה דְּבָרְךָ נִצָּב בַּשָּׁמָיִם: צ

Psalms 119.89
לְעוֹלָם Forever, O Lord, דְּבָרְךָ Your Word is fixed in Heavens.

I must inquire, Does this include Genesis 18.19? Does His Word include, 'The Lord may bring upon Abraham everything from Aleph to Tav of the Word Spoken upon him?'

It does! I must, therefore, conclude that there is no foundation for the claims by Christians and Christian Messianic's that The Lord God replaced His Eternal Perfect Torah for the Christian New Testament.

The Words דֶּרֶךְ יְהֹוָה Derek HaShem means 'The Path of The Lord' The first mention of 'The Path of The Lord' is here in Genesis 18.19. Mystically we learn that The Path of the Lord was available to all from Creation.

Genesis 2.4
These are the generations of the heavens and of the earth בְּהִבָּרְאָם when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens.

דֶּרֶךְ יְהֹוָה
Derek HaShem / The Path of The Lord
ד4 ר200 ך20 י10 ה5 ו6 ה5 = 250

בְּהִבָּרְאָם
Bih Hee Baw Rih Awm / When They Were Created
ב2 ה5 ב2 ר200 א1 ם40 = 250

The Path of The Lord has always been there for humankind. The Path of The Lord was there for Adam and Eve. The Path of the Lord is there for us. Each of us must be careful not to misinform, not to Bear False Witness. We must remember that 'The Fear of the Lord is טְהוֹרָה Pure.' This means we should be very careful about the claims we make in The Name of The Lord. We should be pure. The fear of The Lord within us should cause us to be cautious about the claims we make!

טְהוֹרָה
Tih Hoh Raw / Pure
ט9 ה5 ו6 ר200 ה5 = 225

Are we following after The Lord or are we following after religious teachings?

May each of us seek the Path of the Lord in the purity of our heart and do our best to follow His Word.